Recykling? Nasze opakowania otrzymujemy z PET!

Recykling? Nasze opakowania otrzymujemy z PET!

Bio Marina zwraca ogromną uwagę na dobro środowiska na każdym etapie produkcji opakowań, począwszy od wyboru odpowiednich procesów technologicznych, po utylizację. Wybraliśmy dla naszych produktów opakowania z PET (politereftalanu etylenu, czyli materiału stosowanego na dużą skalę w produkcji plastikowych butelek) poddanego recyklingowi zapobiegając wprowadzeniu na rynek kolejnej partii opakowań plastikowych.

Wzrost użycia butelek z PET spowodował zainteresowanie świata recyklingiem. Zużyte butelki i opakowania plastikowe zostają poddane dokładnemu oczyszczeniu, następnie przerobione w granulat stanowiący podstawę do wytworzenia nowych opakowań zbiorczych.

Produkcja materiałów z odzyskanych tworzyw wymaga o 60% mniejszego nakładu energii w porównaniu do produkcji nowych opakowań, jednocześnie zmniejszając o 76% zużycie produktów niezbędnych do wytworzenia tej energii.

Recykling i utylizacja

Jeśli recykling nie byłby możliwy, PET byłby deponowany na składowiskach. Ze względu na swoją stabilność chemiczną, pozostanie obojętny, a więc bezpieczny z punktu widzenia ochrony środowiska. Ponadto nie wydziela do powietrza żadnych szkodliwych par ani substancji przenikających do wód gruntowych. Jednak należy pamiętać, że akumulacja w środowisku jest nieodwracalna.

Bio Marina stworzyła możliwość zakupu butelek z danym produktem zarówno zaopatrzonych w dozownik jak i takich ze zwykłą nakrętką, dzięki czemu mamy możliwość zamiany i ponownego użycia tego samego dozownika, co ma się przyczynić do zmniejszenia produkcji części opakowań plastikowych, a tym samym wykazania szacunku dla otaczającego nas środowiska.